Hoe wij werken


Na het arriveren van het technisch team, wordt de TSC-Unit opgesteld en opgebouwd, vervolgens wordt deze aangesloten op het watersysteem van de raffinaderij (meestal het brandweersysteem). De “vuil”-waterafvoer van de TSC-Unit wordt aangesloten op de waterafvoer (procesdrain) van de raffinaderij. De launchers met afsluiters en eventuele verloopstukken of bochten, worden aangesloten op de flenzen van het te reinigen leidingsysteem en vervolgens wordt het systeem voor de eerste keer afgevuld met water. Tevens wordt hiermee gecontroleerd of het systeem waterdicht is. Hierna wordt de eerste flowtest uitgevoerd. Onder 10 bar wordt een registratie gemaakt van de hoeveelheid water (m3/h) die het leidingsysteem doorlaat. Deze flowtest geeft een eerste indicatie van de vervuiling en wordt aan het einde van de reiniging nogmaals uitgevoerd om een goed beeld van het resultaat van de reiniging te krijgen. Na de flowtest wordt een “tracerpig” door het systeem gestuurd. Deze tracerpig bestaat uit een speciale foam die door middel van slijtage aangeeft wat de dikte van de vervuiling is. Ook eventuele achtergebleven thermokoppels worden op deze manier getraceerd. Deze tracerpig wordt door de operators gebruikt om de diameter van de eerste reinigingspig te bepalen. De eerste reinigingspig wordt nauwkeurig gevolgd op de monitor om eventuele “problemspots” te lokaliseren. Als de reinigingspig het einde van het systeem nadert komt er het zogenaamde zwarte water in de waterbak van de TSC-Unit. Dit is voor de operators een indicatie dat de pig zijn reinigende werking doet. Als de pig na een aantal runs geen of weinig zwart water met zich meebrengt wordt hij vervangen door een pig met een grotere diameter. Dit blijft zich herhalen tot we de diameter van de leiding hebben bereikt. Als er met de pig, die gelijk is aan de diameter van de leiding, geen zwart water meer meekomt en als de monitor een gelijkmatige loop van de pig laat zien is de leiding schoon van binnen. De reeds eerder besproken flowtest die nu volgt laat de verbetering zien die deze reiniging tot gevolg heeft gehad. Na demontage van de launchers, afsluiters en van de eventuele hulpstukken, heeft de raffinaderij weer toegang tot het leidingsysteem. Indien gewenst kunnen wij een druktest uitvoeren en kan het systeem met behulp van een foam pig droog geblazen worden.
Turbinate International bv heeft de mogelijkheid om twee passes gelijktijdig te reinigen. De Twin SystemCleaning-Unit is uitgerust met 2 centrifugaal pompen, 2 motoren van 450 pk en gescheiden digitale registratiesystemen. Het reinigingssysteem kan zowel gekoppeld als onafhankelijk van elkaar werken. Behalve de daaruit voortvloeiende tijdwinst heeft u ook de garantie dat de job altijd afgemaakt kan worden. Zelfs bij eventuele storing op één der systemen, zonder relevant tijdsverlies. Turbinate International B.V. levert een complete service on site. De TSC-Unit is uitgerust met de modernste systemen, zodat uw bijdrage en medewerking aan het reinigen zich tot een minimum kan beperken en uw dure installatie bij onze specialisten ter plaatse in goede en ter zake kundige handen is.

truck